Pro Pharmacy - стоки за одржување и враќање на здравјето со испорака во Македонија
Изберете град
Изберете го вашиот град од паѓачката листа за да наведете начини и времиња за испорака.
Деноноќно, 24/7
  • 🏠
  • Политика за приватност

Политика за приватност

Нашиот портал ги почитува правата на клиентот. При поставување нарачка се почитува строга доверливост. Информациите се безбедно зачувани и заштитени од пренесување. Согласност за обработка на податоците за клиентите единствено заради обезбедување услуги е да се нарача на веб-страницата. Личните податоци вклучуваат лични информации за клиентот: домашна адреса; целосно име; информации за раѓање; имот, брачен статус; лични контакти (телефон, е-пошта) и други информации што се наведени во согласност со важечкиот закон. Клиентот има право да одбие обработка на лични податоци. Во овој случај, ние гарантираме отстранување на сите лични податоци од страницата во рок од три дена во текот на работното време. Клиентот може да издаде такво одбивање со едноставна е-пошта на адресата наведена на страницата на нашата веб-страница.