Pro Pharmacy - roba za održavanje i obnavljanje zdravlja sa dostavom u Bosni i Hercegovini
Odaberite grad
Na padajućem popisu odaberite svoj grad da odredite načine isporuke i vrijeme.
24 sata dnevno, neprekidno
  • 🏠
  • Politika privatnosti

Politika privatnosti

Naš portal poštuje prava klijenta. Pri naručivanju se poštuje stroga povjerljivost. Podaci su sigurno pohranjeni i zaštićeni od prenosa. Pristanak na obradu podataka o kupcima isključivo u svrhu pružanja usluga predstavlja narudžbu na web lokaciji. Lični podaci uključuju lične podatke o klijentu: kućna adresa; puno ime; informacije o rođenju; imovina, bračno stanje; lični kontakti (telefon, e-mail) i druge informacije koje su navedene u skladu sa važećim zakonom. Klijent ima pravo odbiti obradu ličnih podataka. U ovom slučaju garantujemo uklanjanje svih ličnih podataka sa stranice u roku od tri dana tokom radnog vremena. Klijent može takvo odbijanje izdati jednostavnim e-mailom na adresu navedenu na stranici naše web stranice.